* Tâm Còn Chưa Thiện - Phong Thủy Vô Ích
* Thời Vận Chưa Thông - Mưu Cầu Vô Ích

Theo dõi trên

Đồ gỗ mỹ nghệ

Bình cẩm – PQ97

Giá: ĐÃ BÁN
Kích thước: Cao 37cm, đường kính 11cm
Mã sản phẩm: PQ-97

Chum cẩm – PQ98

Giá: ĐÃ BÁN
Kích thước: Cao 37cm, đường kính 12cm
Mã sản phẩm: PQ-98

Lọ cẩm – PQ99

Giá: ĐÃ BÁN
Kích thước: Cao 38cm, đường kính 13cm
Mã sản phẩm: PQ-99

Bình gỗ pơ mu – PQ39

Giá: ĐÃ BÁN
Kích thước: cao 20cm (chưa tính nắp), đường kính 42cm
Mã sản phẩm: PQ-39