Mỹ Nghệ Rẻ Đẹp!

Lịch nghỉ tết Nguyên Đáng:
▸ Nghỉ tết: Hết ngày 18-01-2020 (nhằm ngày 24-12-2019 âm lịch)
▸ Bán lại: 03-02-2020 (nhằm ngày 10-01-2020 âm lịch)
Khuyến Mãi - Thanh Lý Đồ Gỗ Mỹ Nghệ

Đồ gỗ mỹ nghệ

Bình cẩm – PQ97

Giá: ĐÃ BÁN
Kích thước: Cao 37cm, đường kính 11cm
Mã sản phẩm: PQ-97

Chum cẩm – PQ98

Giá: ĐÃ BÁN
Kích thước: Cao 37cm, đường kính 12cm
Mã sản phẩm: PQ-98

Lọ cẩm – PQ99

Giá: ĐÃ BÁN
Kích thước: Cao 38cm, đường kính 13cm
Mã sản phẩm: PQ-99

Bình gỗ pơ mu – PQ39

Giá: ĐÃ BÁN
Kích thước: cao 20cm (chưa tính nắp), đường kính 42cm
Mã sản phẩm: PQ-39

Hộp trà gỗ mun – Bát Mã

Giá mới: 650.000 đ
Giá cũ: 700.000 đ
Giá: 700.000 đ
Kích thước: cao 18cm, đường kính 10cm
Mã sản phẩm: MN-10-BM

Chai ly gỗ cẩm lai – MN32

Giá: ĐÃ BÁN
Kích thước: Chai: cao 37cm, đường kính 10cm - Ly: cao 14cm, đường kính 7cm
Mã sản phẩm: MN-32